ZÁPIS UKRAJINSKÝCH DĚTÍ DO ŠKOLY A ŠKOLKY

ZÁPIS UKRAJINSKÝCH DĚTÍ DO ŠKOLY A ŠKOLKY

Aktuálně publikujeme informace týkajících se zápisu ukrajinských dětí do školel a škol. Konkrétní informace si stáhněte v souborech dostupných níže.


Zvláštní zápis pro děti a žáky, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině Mladá Boleslav

Спеціальний облік дітей та учнів, які підпадають під тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні Млада Болеслав


Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání / Заява про зарахування дитини до дошкільної освіти

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání / Заява про зарахування дитини до базової освіти

Žádost o registraci a přijetí dítěte k základnímu vzdělávání / Заява про реєстрацію та вступ дитини до основної освіти

ukUA
Top