INTENZIVNÍ KURZ ČEŠTINY PRO UKRAJINSKÉ STUDENTY NA VSTUP NA ČESKOU VYSOKOU ŠKOLU

INTENZIVNÍ KURZ ČEŠTINY PRO UKRAJINSKÉ STUDENTY NA VSTUP NA ČESKOU VYSOKOU ŠKOLU

Dne 3.4. 2022 v 11:30 hodin na Kolibě bude probíhat informační schůzka týkající se integrace jejich dítěte do české základní školy. Vybrané děti se musí za přítomnosti rodičů dostaví k pohovoru, na základě kterého bude rozhodnuto, zda dítě je připraveno na vstup do české základní školy. 


Tyto děti jsou vybrány na základě doporučení jejich paní učitelek z intenzivního jazykového programu. Dítě musí prokázat jazykovou znalost na úrovni nezbytné pro základní orientaci v české škole, porozumění učiteli a musí být psychicky zralé na tuto změnu. 

Dále dítě s rodinou musí splňovat podmínku toho, že chtějí v České republice i nadále setrvat i po ukončení válečného konfliktu a dítě samo musí do školy chtít nastoupit.

Pohovoru s dítětem jsou přítomny vždy 2 až 3 učitelky, které jsou pro dítě nové, aby tam mohly nestranně ohodnotit znalost dítěte.Na schůzce bude rodičům vysvětleno, jak a kam se do školy dostavit, dále jim budou zodpovězeny otázky a předána brožura o základních školách v ukrajinském jazyce. 

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

ukUA
Top