6 BODŮ CO UDĚLAT PRO NÁSTUP DĚTÍ DO ČESKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

6 BODŮ CO UDĚLAT PRO NÁSTUP DĚTÍ DO ČESKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Vážení rodiče, dle zákona o povinné školní docházce, musí děti v září nastoupit do české školy. Toto není volitelná možnost, ale je to zákonem dané a tedy nedodržení této povinnosti bude postihováno ať již odebrání statusu či jiným případným postihem. Tedy, každé dítě bude umístěno do české základní školy většinou dle místa svého bydliště, pokud bude ve spádové škole místo. V opačném případě bude umístění na rozhodnutí školského úřadu. Co musíte udělat, aby dítě mohlo nastoupit 1. září do české školy?

Dne 8.5. 2022 se musíte dostavit na svou spádovou školu ve stanovený čas, spolu s dítětem a jeho veškerými dokumenty. Přítomen musí být zákonný zástupce rodiče. Je třeba si tedy v práci vyjednat uvolnění.


1. Jak se dozvíte, která škola je pro vás spádová, tedy na jakou se dostavit?

V přiloženém seznamu projděte názvy ulic a nalezněte svou ulici. K té je přiřazena škola. Pokud si nebudete vědět i poté rady, budeme dne 5.3. pořádat schůzku, kde pomůžeme všem, co se nezorientovali nalézt jejich spádovou školu. Více informací o schůzce získáte přes viber skupinu, do které se můžete nechat přidat. O přidání žádejte na telefonním čísle: 725 539 839.


2. Co když půjdu na jinou než na spádovou školu?

Vždy jsou přednostně bráni žáci ty, kteří spadají do spádové oblasti. Teprve poté, může, ale nemusí ředitel dovolit přistoupit dítěti, které by jinak patřilo do jiné základní školy. To vše, ale jen tehdy, je-li na škole místo a rozhodne-li se tak ředitel školy.


3. Musí mně na spádové škole vzít?

Ne, nemusí a to i když mě tam bydlištěm spadáte. Záleží na kapacitě školy a na mnoha dalších ukazatelích.


4. Co se v české škole budu učit?

Dle zákona o povinné školní docházce jsou stanoveny předměty, které dítě musí studovat – tedy český dějepis, český jazyk, geografii, tělesnou výchovu atd. 

5. Proč musí moje dítě studovat tyto předměty?

Důvod je jednoduchý. Jste v České republice pod zvláštní ochranou, kterou využíváte a podléháte tedy i českým zákonům a tedy i české školní docházce. Není možné vytvářet zvláštní kurikulum pro cizince. Stejná pravidla se vztahují na všechny ostatní děti cizince žijící na českém území.


6. Co když dítě nechce studovat?

Motivovat dítě je především na vás rodičích. Zde jsou důvody, které byste měli vzít v úvahu i když se plánujete vrátit na Ukrajinu. 

1. Každý další jazyk dítěti rozvíjí intelekt a otevírá nové možnosti. Možná za pár let se sem můžete vrátit, studovat, nikdy neznáte okolnosti, situace, které přijdou a je mnohem lepší dítěti pozitivně představit situaci a její benefity. 

2. Pokud se budete vracet na Ukrajinu, nebudete-li mít odchozenou řádnou školní docházku určitého ročníku, bude dítěti chybět. I po návratu budou známky z české školy důležitou vizitkou vás i Vašeho dítěte.

3. Nemotivovat dítě a nepodporovat ho znamená mu ztížit život zde, což časem povede k demotivaci. Když nebude umět česky, nebude mít dobré známky, těžko se mu budou hledat kamarádi a to vše logicky ovlivní jeho vývoj. 

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

ukUA
Top